Skip to the content

Doğa Kaşifi Neden İyi Bir Öğrenme Aracıdır?

Doğa Kaşifi, kullanıcılara türlerin adından ziyade türleri nasıl tanımlayacağını gösteren bir uygulamadır. Doğa Kaşifi, biyolojik çeşitliliği keşfetmeye, tanımaya ve gözlemlemeye yardımcı olduğundan öğretmenlerin desteği ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde fen bilimleri dersinde, lisede ise biyoloji dersinde bir öğrenme aracı olarak da kullanılabilir. Ayrıca ilkokuldan üniversiteye kadar her öğrenim kademesindeki çevre, doğa gözlemciliği ya da bilim kulüpleri için bir etkinlik aracı olarak kullanılabilir.

Diğer taraftan Doğa Kaşifi bireylere doğa gözlemciliğini aşılamanın yanında üst düzey zihinsel becerilerin gelişimine de yardım edebileceğinden örgün eğitimde bilim dersleri dışında da kullanılabilir. 

 

Doğa Kaşifi Uygulamasıyla Hangi Düşünme Becerileri Gelişir?

Doğa Kaşifi Uygulaması eleştirel düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme, metabilişsel düşünme ve sosyal beceriler başta olmak üzere birçok üst düzey bilişsel ve sosyal beceriyi geliştirmeye destek bir uygulamadır.

 

Doğa Kaşifini Öğrenme Aracı Olarak Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli?

Doğa Kaşifi uygulamasını grup çalışmalarında kullanacağınız zaman grup büyüklüğünün 3-5 kişiden oluşmasına, grupların heterojen yapıda oluşturulmasına, gruplarda görev paylaşımı yapılarak her öğrencinin kendi sorumluluğunu üstlenmesine fırsat verebilirsiniz.

 

Doğa Kaşifi Uygulaması Hangi Öğretim Ortamlarına Uygundur?

Doğa Kaşifi yerinde ve anında gözlem aracıdır. Bu nedenle uygulama en verimli açık alanda, kayıt edilecek organizmaların yakınında kullanılır. Uygulama şimdilik yalnızca İstanbul’da bulunan yaygın ağaç ve çalı türlerinin barındırsa da bu türler kent peyzajını yansıtan doğal ve egzotik türlerden oluştuğu için diğer bölgelerde de kısmen verimli bir şekilde kullanılabilir.

Doğa Kaşifi uygulamasının sınıf etkinliklerinde kullanmak isteyen öğretmenler için verimliliği artırabilecek tavsiyelerimiz şunlardır;

 

Uygulamayı önce kendiniz kullanın ve tanıyın

Doğa Kaşifi uygulaması başlangıç seviyesindeki doğa gözlemcileri için uygun bir uygulama olsa da uygulama esnasında öğrencilerin sorularını hızlı yanıtlamak ve doğru yönerge verebilmek için uygulamayı iyice tanıyın. Uygulamanın fonksiyonları ve bunların kullanımını inceleyin; bitki tanımlama süreci ve terimleri gibi konularda öğrencilere doğru ve yeterli bilgi verebilmek için uygulamayı önce kendiniz test edin. Mümkünse bu testi öğrenciler ile yapacağınız etkinlik alanında, bu alandaki bitkileri tanımlayarak yapın. Uygulama esnasında öğrencilere Doğa Kaşifi’nin sınırlı sayıda tür barındırdığını ve bazı türlerin bulunamayacağını, bu konuda hayal kırıklığına uğramamaları gerektiği konusunda çocukları bilgilendirin.

 

Öğrencilere doğa gözlemciliği ve önemi hakkında ön bilgi vererek uygulamayı anlatın

Doğa Kaşifi’ni kullanmadan önce öğrencilere doğa gözlemciliği konusunda ön bilgi vermek faydalı olabilir. Bu noktada öğrencilere özellikle doğa gözleminde öğrenmenin yavaş olduğunu, gözlemlerin acele etmeden dikkatlice yapıldığında kazanımlarının büyük olacağını anlatın.

 

Öğrencilere gözlem konusunda rehber olun

Her doğa gözlemcisinin, hangi deneyim seviyesinden olursa olsun izlemesi gereken gözlem etiği vardır. Öğrencileri bu konuda detaylı bilgilendirin ve gözleme nasıl başlamaları ve gözlem boyunca nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verin. 

 

Öğrencilere gözlem fotoğrafı ve gözlem notu konusunda rehber olun

Türlerin tanımlanması ve eklenen gözlemlerin diğer kullanıcılar tarafından doğru değerlendirilmesinde en önemli noktalardan biri gözlem fotoğrafları ve gözlem notudur. Gözlem için çekilen fotoğraflarda yanlış ve doğru uygulamaları öğrencilere anlatarak olabilecek en kaliteli fotoğrafı çekmelerini sağlayın.

Gözlenen bitkinin tanımlamada kullanılan kısmının net ve kadraja iyi yerleştirilmiş fotoğrafını çekin. Uygulamaya yüklenebilecek 3 fotoğrafın bitkinin farklı kısımlarını gösteren fotoğraflar olduğundan emin olun. Fotoğraf kadrajına bitki dışında başka bir nesne, canlı almamaya çalışın (örneğin insan, özel mülkün detaylarını gösteren bilgiler vb.). Bir diğer önemli konu da öğrencilere fotoğraf ve gözlem verileri için fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi vermektir. Öğrencilere gözlem kayıtlarında yalnızca kendi çektikleri bitki fotoğraflarını kullanmalarını, internetten buldukları ya da başka birisinin çektiği fotoğrafları kendi fotoğrafıymış gibi kullanmamaları konusunda uyarın.

 

Sınıfınızda toplanan gözlem verisi için sorumluluk alın

  • Gözlem verilerinin kontrolü

  • Yanlış gözlem kayıtlarının silinmesi

  • Uzmana Sor fonksiyonunun gereksiz kullanımının engellenmesi

 

Doğa Kaşifi uygulamanı sınıf ile kullanarak yapılabilecek etkinlikler

  1. Tür Dedektifliği: Bu etkinlikte öğrencileri gruplara bölebilir, her gruba bir alan tayin edebilirsiniz. Gruplar kendi alanlarında belirli sürede mümkün olduğunca çok ağaç ve çalı türünü doğru tanımlamaya ve kayıt etmeye çalışır. Etkinlik sonunda grupları bir araya toplayarak tür tanımlama süreçleri ve tanımlanan türler hakkında tartışabilirsiniz.
  2. Tür Envanteri: Bu etkinliğin amacı belirli bir alanda var olan ağaç ve çalı türlerini düzenli ziyaretler ile belgelemektir. Etkinlik kapsamında öğrenciler ile birlikte küçük çaplı bir proje planlayarak her mevsim bir alanda (örneğin okul bahçesi) en az 1 defa arazi çalışması yapabilirsiniz. Arazi çalışmasında bütün ağaç ve çalı türlerini farklı mevsimlerde farklı yapılarından tanımlayarak her formu ile kayıt altına alabilirsiniz. Böylece ziyaret ettiğiniz alanın envanter çalışmasını yapabilirsiniz. Proje tamamlandığında farklı mevsimlere ait fotoğrafları kullanarak envanterin bir posterini hazırlayabilirsiniz.