Skip to the content

Doğa Kaşifi Neden İyi Bir Öğrenme Aracıdır?

Doğa Kaşifi, kullanıcılara türlerin adından ziyade türleri nasıl tanımlayacağını gösteren bir uygulamadır. Doğa Kaşifi, biyolojik çeşitliliği keşfetmeye, tanımaya ve gözlemlemeye yardımcı olduğundan öğretmenlerin desteği ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde fen bilimleri dersinde, lisede ise biyoloji dersinde bir öğrenme aracı olarak da kullanılabilir. Ayrıca ilkokuldan üniversiteye kadar her öğrenim kademesindeki çevre, doğa gözlemciliği ya da bilim kulüpleri için bir etkinlik aracı olarak kullanılabilir.

Diğer taraftan Doğa Kaşifi bireylere doğa gözlemciliğini aşılamanın yanında üst düzey zihinsel becerilerin gelişimine de yardım edebileceğinden örgün eğitimde bilim dersleri dışında da kullanılabilir. 

 

Doğa Kaşifi Uygulamasıyla Hangi Düşünme Becerileri Gelişir?

Doğa Kaşifi Uygulaması eleştirel düşünme, analitik düşünme, yansıtıcı düşünme, metabilişsel düşünme ve sosyal beceriler başta olmak üzere birçok üst düzey bilişsel ve sosyal beceriyi geliştirmeye destek bir uygulamadır.

 

Doğa Kaşifi Uygulaması Hangi Öğretim Ortamlarına Uygundur?

Doğa Kaşifi yerinde ve anında gözlem aracıdır. Bu nedenle uygulama en verimli açık alanda, kayıt edilecek organizmaların yakınında kullanılır. Uygulama şimdilik yalnızca İstanbul’da bulunan yaygın ağaç ve çalı türlerinin barındırsa da bu türler kent peyzajını yansıtan doğal ve egzotik türlerden oluştuğu için diğer bölgelerde de kısmen verimli bir şekilde kullanılabilir.