Skip to the content

Doğa Kaşifi uygulamasında yer alan Marmara Bölgesinin ağaç ve çalı türleri ile bu türlerin botanik özelliklerini barındıran veri tabanının oluşumuna sundukları gönüllü destek ve türlere ait fotoğrafları sağladıkları için Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Doç. Dr. Hatice Yılmaz’a;

Sözlükte yer alan bitki çizimlerini paylaşan James G. Harris’e (Çizimler Plant Identification Terminology An Illustrated Glossary - James G. Harris, Melinda Woolf Harris kitabından alınmıştır);

Projenin ana kurgusunda sunduğu kıymetli önerileri için Prof. Dr. Nüzhet Dalfes’e;

Veri tabanı içeriğinin oluşum sürecine sundukları değerli katkılar için projeye düzenli olarak gönüllü katkı sunan başta Burçhan Öndoğan başta olmak üzere, tüm ofis gönüllülerimize;

Projenin erken aşamalarında paylaştığı değerli fikirleri için Uygar Özesmi’ye teşekkür ederiz.